Javascript on your browser is not enabled.

List Of Semifinalists

The below delegates qualified for Round 2[semi-final].

Delegates name in Alpha Order

Participant’s Names
Ameya Dani & Mahesh Patil
Anindya Chandra & Puvendhan Annamudu
Aniruddha Chaware & Saiteja Dakavaram
Anish Paulraj & Sebastin Sironmani A
Ashwin Gupta & Shubham Bansal
Devidas K & Devidas K
Dipak Patil & Nandprakash Goutam
Himanshu Singh & Shashank Bhatt
John Emmanuel & Saravanan TK
Krishnamurthy Dixit & Shaiju Rajan
Lakshminarayana Darisiguntla & Gopi Arllagadda
Madamanchi Sreenath Chowdary & Venkata Sai Chimala
Manish Singh & Rakesh Paital
Mohd Ehitsham & Pawan Kumar
Nehali Arora & Mohammedkhalid Shaik
Pratik Jaiswal & Hemant Sharma
Pravin Kale & Sumit khetre
Premkumar Hanumanthaiah & Prathyusha Ramakrishna
Raghunadh & Amogha H R
Rahul Verma & Abhijeet Gupta
Rajat Dora & Rajasekar Selvam
Rama Subrahmanyam Vedula & Athmabhuthi Herga
Ranjeet Mishra & Saurabh Singh
Ravi Ranjan & Nishi Kumari
Sachin Sawant & Akshay Panmalkar
Shilpi Rajput & Pritam Jaiswar
Stalin & Sivakanth
Vaibhav Joshi & Anoop-Kumar Soni
Vinod Junghare & Shraddha Dhumal
Vipin Narang & Abhay Gupta